Przedszkole Nr 336
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 336 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

1. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 2021 - POBIERZ

2. Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 336

Przedszkole nr 336 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 336.

 • Data publikacji strony internetowej: [2008-11-20]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2021-03-29]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-15]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Beczek, abeczek@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 665 36 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek przedszkola ul. Siemiatycka 2, 01-312 w Warszawie.

Budynek znajduje się przy ulicy Siemiatyckiej. Dojście piesze od ul. Rozłogi i od ul. Siemiatyckiej. Przejście dla pieszych przy ul. Siemiatyckiej 2, bez sygnalizacji świetlnej. Brak ścieżki rowerowej.

Najbliższe przystanki autobusowe w odległości ok. 1200 metrów, przy ul. Lazurowej. Linie 105, 112, 220, 249, lub przy ul. Człuchowskiej linie 189, 190.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości ok. 1300 metrów, linie10, 13, 26, 27.

Najbliższa stacja metra to Metro Płocka i Metro Księcia Janusza. Najbliższa stacja PKP to PKP Ursus i PKP Włochy.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku jest oznakowane, z widoczną tablicą informacyjną. Wejście na parterze, z podjazdem dla wózków, lekko wzniesione. Drzwi dwuskrzydłowe, drewniane, jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Budynek bez wind, parterowy. Wewnątrz budynku szerokie korytarze. Drzwi zamknięte zamkiem magnetycznym, każdy rodzic posiada kartę do otwierania drzwi. Osoby bez karty zostana wpuszczone przez obsługe placówki po uprzednim zadzwonieniu do drzwi. Dzwonek umieszczony w widocznym miejscu, przy głównym wejściu do budynku.  

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.ABeczek 15-09-2020
Aktualizujący Bogucka-Przybyła Dorota (Przedszkole nr 336) 30-03-2021
Zatwierdzający Bogucka-Przybyła Dorota (Przedszkole nr 336) 30-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 412